Wycinanie napisów ze styroduru XPS na elewację

Frezowane plafony z XPS styroduru gotowe do malowania i przyklejenia na elewacji budynku.
Tym razem wykonaliśmy to dla studia projektowego.

Frezowanie wycinanie syroduru xps

Frezowanie wycinanie cnc syroduru xps

Frezowanie cnc styroduru
Cięcie xps styrodur
Wycinanie cnc w stytodurze
Starmax frezowanie ploterem cnc

Mapa Dojazdu

Łatwy dojazd z obwodnicy Gdańska zjazd Kowale